Duyusal Bütünleme Bozukluğu Kontrol Listesi


Aşağıdaki sorular 1990 yılında Boston Üniversitesi, Sargent Kolej de Sharon Cermak ve Alice Miller tarafından hazırlanmıştır. Sorular üzerinde çalışmanız, duyusal bütünlemenin çocuğunuzun tüm gelişimini nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bazı sorular çocuğun dokunma, hareket, görsel, işitsel, tat ve kokunun dahil olduğu duyulara verdiği cevaplar ile ilgilidir. Diğer sorular ise çocuğun, aktivite derecesi, beslenme, organizasyon ve dikkat, uyku ve sosyal-duygusal becerilerini barındıran,her biri duyusal bütünlemeden son derece etkilenen, kendi kendini denetim ve davranışları ile ilgilidir.

Bir çok soru okul öncesi ve ilk okul çağındaki çocuklara uygulanabilir. “Sıklıkla” seçeneğinin fazla işaretlenmiş olması, Çocuğunuzda, Duyusal Bütünleme Bozukluğununun varlığına işaret edecektir, bu durumda profesyonel teshise gerek vardır. Bu soruları çözmeden önce LÜTFEN bu kontrol listesi ile ilgili açıklamaları muhakkak okunuyuz

KÜÇÜK ÇOCUKLARI OLAN AİLELER İÇİN DUYUSAL MOTOR KAYITLARINA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ

DUYULAR

        I.            Dokunma: Çocuğunuz….

 1. Ellerinin kirlenmesinden rahatsızlık duyar ya da bundan kaçınır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Yüzü yıkandığı zaman sinirlenir veya huylanır mı ?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Tırnakları kesildiğinde ya da saçı tarandığında sinirlenir veya huylanır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Hava sıcak olsa bile, uzun kollu tişört ya da kıyafet mi tercih eder?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

5. Belli kumaşlardan yapılmış kıyafetler giymekten kaçınır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

6. Mevsim değişikliklerinde kıyafetlerin değişmesinde sorun yaşar mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

7. Özellikle kumda ya da çimenlikte yalınayak yürümekten kaçınır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

8. Giyisilerin etiketlerinden rahatsız olur mu?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

9. Eğer çorapları düzgün bir şekilde değilse şikayet eder mi?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

10. Yatak çarşafında ki tümseklerden şikayet eder mi?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

11. Sarılmaya ya da kucaklanmaya heveslimidir?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

12. Başkaları tarafından dostça yapılan bir dokunuşdan dolayı rahatsızlığını ifade/belli eder mi?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

13. Başkaları tarafından dokunulmaktansa, onlara dokunmayı mı tercih eder ?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

14. Birilerini iteklemeye ya da çarpmaya meyillimidir?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

15. Çok fazla (kolay) gıdıklanır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

16. Acı/ağrı ya karşı aşırı duyarlımıdır? Ve küçük bir kesikte bile rahatsız olur mu?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

17. Belli bir kumaşa, yüzeye ya da oyuncağa dokunmaya karşı olağandışı ihtiyaç duyar mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

18. Objeleri ya da kıyafetlerini genellikle ağzına alır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

19. Ne kadar güç (kuvvet) kullanacağını ayarlamada güçlükler yaşar mı ? Mesela hayvanları çok fazla güçlüce okşamak gibi.

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

      II.            Hareket: Çocuğunuz…. 

1. Ayakları yerden kesildiğinde rahatsızlık duyar ya da endişelenir mi?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Tırmanmaktan ya da zıplamaktan kaçınır mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Motor oyunları ya da sporlarına katılıma isteksiz (gönülsüz) mi gözükür?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Top yakalamakta ürkek (korkak) mıdır?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

5. Yükseklik korkusu ve ya düşme korkusu duyar mı?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

6. Merdivenlerden ve ya asansörden hoşlanmaz?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

7. Arabaya binmekten hoşlanmaz?

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

8. Baş aşağı olduğu aktivitelerden hoşlanmaz (saçını yıkamak gibi) yada takla veya parende atmak gibi baş üzerinde kalkarak yapılan aktivitelerden hoşlanmaz.

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

9. Başaşağı durmak ya da baş üzerinde kalktığı hareketlerden hoşlanır.

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

10. Her çeşit hareket aktivitesi arar.

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

11. Atlı karınca ve hızlı lunapark trenlerine binmekten hoşlanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

12. Yatakta ya da diğer şişme yüzeylerde uzun süreli ya da sıkça zıplar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

13. Kendi etrafında dönmekten hoşlanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

14. Vücudunu ya da başını sallar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

15. Başını isteyerek çarpar(vurur)

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

16. Kendini yere, duvara veya diğer insanların üzerine eğlence için fırlatır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

17. Oyun sırasında olağandışı riskler alır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

    III.            Görsel: Çocuğunuz….

1. Görsel uyaranlardan kolayca telaşa kapılır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Parlak ışıkta rahatsızlığını gösterir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Direk göz temasınıdan kaçınır ya da zorlanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Birçoğu içinden tek bir objeyi seçip almakta zorlanma, oyuncak kutusunun içinden spesifik bir oyuncağı bulmak gibi

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

    IV.            İşitsel: Çocuğunuz….

1. Etrafında bir çok ses olduğunda telaşa kapılır ya da problem yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Beklenmedik ya da yüksek sese karşı negatif tepki verir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

  1. Yüksek ses çıkarmaktan hoşlanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

      V.            Tat ve Koku: Çocuğunuz….

1. Objeleri onlaı koklayarak tanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Bir çok insanın fark etmediği kokulardan rahatsız olur

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Yenmeyecek cisimleri çiğner ya da yalar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

       

DUYUSAL BECERİLER

        I.            Aktivite Derecesi: Çocuğunuz….

  1. Özellikle aktif ve sürekli hareketli olmaya eğilimli

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

  1. Yemek yerken ya da çalışırken sandalye de aşırı kıpırdanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

  1. Dikkat eksikliği ve fevriliğe eğilimli

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

  1. Oyunlarda agresif gözükür

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

      II.            Beslenme: Çocuğunuz….

1. Beslenirken yardıma ihtiyaç duyar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Yemekte son derece dikkatesiz davranışlara eğilimlidir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Sıvıları çoğunlukla döker

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Salyası akar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

5. Çiğnemekte sorun yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

6. Yutmakta sorun yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

7. Taneli yemekleri yemekten hoşlanmaz ve ya zorluk çeker

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

8. Bir defa da ağzına çok fazla yiyecek koyar ya da ağzına tıkıştırır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

    III.            Organizasyon: Çocuğunuz….

1. Sık sık ev ödevi yada mont gibi şeylerini kaybeder

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Kolaylıkla kaybolur

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Planlarda ya da beklentilerde değişiklikleri tolere etmede zorluk yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Bir aktiviteden diğerine geçmekte zorluk yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

5. Bir görev ya da aktiviteye başlarken ekstra desteğe ihtiyaç duyar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

6. Çalışırken ya da oynarken kolaylıkla dikkati dağılabilir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

7. Dikkat gösterme süresi kısadır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

    IV.            Uyku: Çocuğunuz….

1. Düzensiz uyku yapısına sahiptir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Gece sıklıkla uyanır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Uykuya dalmada zorluk yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Diğer çocuklardan daha az uykuya ihtiyaç duyar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

      V.            Sosyal-Duygusal: Çocuğunuz….

1. Yaşıtı olan diğer çocuklar ile geçinmekte zorluk yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

2. Eleştirlere karşı fazla hassasiyet gösterir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

3. Fazla korkak ya da endişeli görünür

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

4. Sessiz ve ya çekingen olmaya eğilimlidir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

5. Kolay sinirlenmeye eğilimlidir

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

6. Nadiren işbirlikçi davranmaz ya da inatçıdır

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

7. Öfke nöbetleri ve ya sinir boşalmaları yaşar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

8. Diğer çocuklara göre daha fazla korunmaya ihtiyaç duyar

Sıklıkla______ Bazen______Nadiren_____

Bu yazı Duyu Bütünleme Bozukluğu (SPD), Duyu Bütünleme Bozukluğu Kontrol Listesi, Terapilerimiz Hakkında, Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s